Velg kjøreopplæring nedenfor

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs er ett obligatorisk kurs for alle under 25 år som skal ta førerkort for første gang.
Dette kurset MÅ gjennomføres før du kan begynne og ta kjøretimer eller kjøre hjemme privat.

 • Trafikalt grunnkurs kan du ta etter du er fylt 15 år
 • Du kan begynne å øvelseskjøre med bil etter du er fylt 16 år

Trafikalt grunnkurs består av:

 • 10 undervisningstimer (Risikoforståelse, holdninger og konsekvenstenkning)
 • 4 undervisningstimer (Førstehjelp og tiltak ved ulykker)

I tillegg kommer:

 • Trafikant i mørket (mørkekjøringdemonstrasjon): 3 undervisningstimer (i perioden 1. november – 15. mars).

Bil klasse B, manuell og automat

 • 1 evalueringstime i teknisk
 • 1 evalueringstime i trafikk
 • 3 timers sikkerhetskurs på bane (Bue eller Skantraff)
 • 13 timers sikkerhetskurs på vei
Prisliste kr
Kjøretime      620,-
Kjøretime ettermiddag/Helg 700,-
Sikkerhetskurs vei 6 800,-
Sikkerhetskurs bane 3 100,-
Baneleie NAF 1 200,-
Leie av bil til oppkjøring 1 600,-
Lærebok    330,-
Oppgavebok           199,-

Teoriprøven kan tidligst tas når det er 6 mnd igjen til du fyller 18 år.

Moped, klasse AM 146

Opplæringen består av 4 trinn:

Trinn 1, traaafikalt grunnkurs
(se eget punkt)

Tirnn 2, grunnleggende opplæring
(3 timers teoretisk mopedkurs, 3 timers teknisk kjøring og 1 time trinnvurdering)

Trinn 3, trafikal del
(4 timers trafikal kjøring, 4 timers sikkerhetskurs i trafikk og 1 time trinnvurdering)

Trinn 4, avsluttende del
(4 timers sikkerhetskurs på vei)

Pris for obligatorisk opplæring (minus trinn 1) kr 6 900,-

Kjøretime for det obligatoriske er kr 500,-
 

MC, klasse A1, A2 og A

MC klasse A1, A, A2

Opplæringen består av 4 trinn. For mer info besøk Vegvesenets sider

Prisliste kr
Kjøretime      800,-
Sikkerhetskurs vei 3 800,-/4 900,-
Sikkerhetskurs bane 3 750,-
Leie av MC til oppkjøring 1 600,-
Teorikurs 600,-
Utvidelse fra A2 til A 5 250,-
Lærebok    299,-
Oppgavebok           199,-

Det må avlegges teoretisk og praktisk prøve på en av Statens Vegvesen sine trafikkstasjoner.

Bil med henger, klasse BE og B96

Krav:

 • 2 veiledningstimer
 • 3 timer sikkerhetskurs vei
 • Lastesikringskurs

Ved å gjennomføre obligatorisk opplæring får du kode 96 i førerkortet.  Det gir deg rett til å kjøre bil med tilhengerredskap med registrert totalvekt 4.250 Kg.

►  Pris:  Kr.:  5.000,-.

Tar du førerprøve i tillegg får du førerkort klasse BE.  Dette gir deg rett til å føre bil med tilhengerredskap med registrert totalvekt 7.500 Kg.

►  Pris:  Kr.:  6.600,-.

Eventuelle kjøretimer utover dette:  Kr.: 800,-.

Det må avlegges praktisk prøve hos biltilsynet.

Velg ønsket kurs for påmelding

06.02.2018 Trafikalt grunnkurs påmelding (demo)

Navn: Trafikalt grunnkurs – Demo
Dato: 06. februar 2018
Pris: 1 600,-
Sted: Tunv 15
Plasser: 16
Påmelding: Siste frist for påmelding: 05. februar 2018
Beskrivelse: Kursvarighet :

… februar  fra kl …00 – ……

NB : Bindende påmelding.